รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปี 2565 ณ รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต)

  • -
img_2057

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปี 2565 ณ รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต)

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นางสาวยุรีพันธุ์ วิทยสมิทธ์ และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) นำโดย นางสาวละออ อริยกุลนิมิต รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยในสถานการณ์ COVID-19 ประจำปี 2565 โดยสมมติสถานการณ์ ณ อาคารบริการ 6 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารหอพักผู้ป่วย เพื่อเป็นการรณรงค์ให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียจากเหตุการณ์อัคคีภัย ณ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ในการนี้ โรงพยาบาลราชวิถีต้องขอขอบคุณอาจารย์บุษกร แสนสุข รวมทั้งทีมงานที่ปรึกษาด้านอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี , เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงประชาธิปัตย์ (รังสิต) และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่าน ที่มาร่วมฝึกซ้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ในครั้งนี้

untitled-1

untitled-2

untitled-3

untitled-4

untitled-5

24-%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5-2

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility