รพ.ราชวิถี จัดโครงการอบรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร”

  • -
%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad_page_1

รพ.ราชวิถี จัดโครงการอบรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร”

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร รุ่นที่ 1” โดยมีนายพรเทพ ประดิษฐ์ชัยกุล รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดโดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีจิตบริการเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ มีความรักความสามัคคีภายในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน สู่การเป็นต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมของกรมการแพทย์ โดยเป็นการอบรมผ่านระบบ Teleconference Zoom จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลราชวิถี

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad_page_1

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad_page_2

25-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%aa-copy

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility