คุณณฐมณ ลิขิตดารา และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 5 แสนบาท ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

  • -
img_0533

คุณณฐมณ ลิขิตดารา และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 5 แสนบาท ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี รับมอบเงินบริจาค จากคุณณฐมณ ลิขิตดารา และครอบครัว จำนวน 5 แสนบาท เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ กองทุนซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ กองทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ และกองทุนเพื่อโครงการเฉพาะกิจผู้ป่วย COVID-19 ในการนี้ได้แสดงความยินดีกับนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี อีกด้วย ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 13 มกราคม 2565

img_0535

img_0542

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility