โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือผู้ที่ต้องการฉีดเข็ม 2 AstraZeneca

Accessibility