รพ.ราชวิถี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพวงมาลา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  • -
10

รพ.ราชวิถี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพวงมาลา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ชมรมพุทธศาสน์ โรงพยาบาลราชวิถี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพวงมาลาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 5 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของแผ่นดินไทย โดยมี นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธี ณ ลานพระพุทธเมตตา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 12 ตุลาคม 2564

website-1

website-2

website-3

6-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8d%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5

Please follow and like us:

Accessibility