ผู้อำนวยการ รพ.ราชวิถี พร้อมตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล วันสุดท้ายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

  • -
website-1

ผู้อำนวยการ รพ.ราชวิถี พร้อมตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล วันสุดท้ายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย แพทย์หญิงทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์ ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และคณะผู้บริหาร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ บริเวณลานพระพุทธเมตตา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 30 กันยายน 2564

website-2

website-3

16-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b4

Please follow and like us:

Accessibility