• -
website

s__126943279

s__126943283

โครงการ “อยู่บ้าน ปอด ปลอดภัย” เป็นโครงการเชิงรุกที่ดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 (ผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้าน ผู้ป่วย HI ผู้ป่วยศูนย์พักคอย (CI) หรือ ผู้ป่วยโควิดที่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนแรกของการป่วย) สามารถเข้ามารับบริการตรวจเอกซเรย์ปอด ภายใต้หลักการ “เอกซเรย์ปอดช่วยรอดโควิด @rapidxray” และรับทราบผลหลังเอกซเรย์โดยทีมรังสีแพทย์จิตอาสา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับบริการ
1. การตรวจประเมินภาวะโควิดลงปอด เพื่อผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูสภาพปอด โดยมีการแนะนำวิธีบริหารปอดอย่างเหมาะสม ตลอดการรักษาตัว
2. ในรายที่ไม่เคยได้รับยาต้านไวรัส จะได้รับยาต้านไวรัสเมื่อตรวจพบโควิดลงปอดในกรณี 14 วันแรก
3. ได้รับคำแนะนำและการติดตามต่อเนื่อง เพื่อการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้หายจากอาการป่วยโดยเร็วที่สุด
โครงการฯ จัดให้มีจุดให้บริการ 6 แห่งกระจายตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ใกล้กับบ้านของท่าน (รายละเอียดใน QR code)
 
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
 
• ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
• เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด (เวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.)
 
• สนับสนุนโดยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และ ภาคประชาสังคม
 
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
 
เอกซเรย์ปอด ช่วยรอดโควิด
ชีวิตปลอดภัยอยู่บ้าน ประชาสังคมร่วมดูแล
 
Add Line : @rapidxray
 
#อยู่บ้านแพทย์ช่วยตรวจปอดก็หายได้
#อยู่บ้านปอดปลอดภัย
#savelung
Please follow and like us:

Accessibility