รพ.ราชวิถี เปิดศูนย์ RAJAVITHI MEDICAL ENGINEERING ศูนย์การพิมพ์สามมิติทางการแพทย์

  • -
website-1

รพ.ราชวิถี เปิดศูนย์ RAJAVITHI MEDICAL ENGINEERING ศูนย์การพิมพ์สามมิติทางการแพทย์

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดศูนย์ RAJAVITHI MEDICAL ENGINEERING (ศูนย์การพิมพ์สามมิติทางการแพทย์ Medical 3D printing Center) ณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

website-3

website-2

website-4

3-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4

Please follow and like us:

Accessibility