โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 8 (8th Trauma, Emergency and Disaster Management : Evolution After Disruption SARS-CoV-2)

  • -
website

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 8 (8th Trauma, Emergency and Disaster Management : Evolution After Disruption SARS-CoV-2)

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 8 (8th Trauma, Emergency and Disaster Management : Evolution After Disruption SARS-CoV-2) ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom webinar ลงทะเบียนฟรี คลิก https://forms.gle/urLStTr6wuEv6pGVA

 

————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี โทร. 02 206 2900 ต่อ 50511
poster-with-logo-day1
poster-with-logo-day2
s__56582164

 

Please follow and like us:

Accessibility