โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี

  • -
website1

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย แพทย์หญิงสุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี , นายแพทย์พุทธิพร เย็นบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และทีมบุคลากรทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ ศ.คลินิก นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอผู้ป่วยวิกฤต COVID ส่วนต่อขยาย (Extended COVID ICU) และห้องฉุกเฉินส่วนต่อขยาย (Extended Emergency Room) ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

website2

website3

website4

website5

21-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-er

Please follow and like us:

Accessibility