สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานขนมเพื่อเป็นกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์

  • -
img_9605

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานขนมเพื่อเป็นกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานขนมให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นางสาวนุชระพี สุทธิกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล , นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และคณะผู้บริหาร ร่วมแจกขนมพระราชทานแก่บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

img_7550

img_9611

img_9616

Please follow and like us:

Accessibility