ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี),ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (ขั้นสูง ต่อยอดอีก 1 ปี) และตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

Accessibility