ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 2 /2564 (เฉพาะตำแหน่งที่่สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1)

Accessibility