โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2564

  • -
303345

โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2564

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2564” เพื่อให้เลือดเพียงพอต่อความต้องการในการรักษาผู้ป่วย โดยมีผู้บริจาคโลหิตในกิจกรรมนี้ทั้งหมด 91 ราย ได้โลหิตและส่วนประกอบโลหิต จำนวน 30,150 ซีซี ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564
 
——————————–
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสำรองโลหิตคงคลัง โดยสามารถบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
 
• วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 16.00 น.
• วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 15.30 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 206 2900 ต่อ 11260

303346
2
1
Please follow and like us:

Accessibility