เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2564 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

Accessibility