ในหลวง – พระราชินี พระราชทานอาหารแก่บุคลากร รพ.ราชวิถี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

  • -
img_6275

ในหลวง – พระราชินี พระราชทานอาหารแก่บุคลากร รพ.ราชวิถี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญอาหารพระราชทานมามอบให้กับบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 4 มิถุนายน 2564

untitled-1

4-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3

Please follow and like us:

Accessibility