ขอเลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดูแลบาดแผลแก่บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล (Workshop in Wound Care) ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564

  • -

ขอเลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดูแลบาดแผลแก่บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล (Workshop in Wound Care) ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดูแลบาดแผลแก่บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล (Workshop in Wound Care) ครั้งที่ 7 

ในระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564 

ณ ห้องประชุมพิบูลย์สงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  โรงพยาบาลราชวิถี 

กลุ่มเป้าหมาย : แพทย์, พยาบาล (ภายในและภายนอก) และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการดูแล  ผู้ป่วยที่มีบาดแผลเรื้อรัง หรือบาดแผลหายช้าชนิดต่าง ๆ   จำนวน 500 คน 

 ค่าลงทะเบียน 

 พยาบาล คนละ 1,000.-บาท  นายแพทย์ คนละ 1,500.-บาท  

กรุณาตอบรับ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 

ติดต่อ คุณนันท์ลินี เพียรมานะ, คุณมุทิตา เอียงพยุง 

 สำนักงานงานศัลยศาสตร์ตกแต่ง  

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ตึกอำนวยการเก่า (EMS) ชั้น 2 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0-2206-2900 ต่อ 50512  

 ID Line : rj.plastic ส่งรายชื่อทางไลน์เท่านั้นคะ 

ขอเลื่อนการดำเนินโครงการไปก่อนค่ะ  

ยังไม่มีกำหนด 

เนื่องจากสถานการณ์ 

โรคระบาด Covid-19 ถ้าได้วันที่แน่นอน 

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

Please follow and like us:

Accessibility