ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี รวมถึงแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการประเภทต่างๆ ในประชุมวิชาการ รพ.ราชวิถี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564

  • -
website

ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี รวมถึงแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการประเภทต่างๆ ในประชุมวิชาการ รพ.ราชวิถี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-19-4-2564

ด้วย โรงพยาบาลราชวิถี กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ในหัวข้อ “7 ทศวรรษโรงพยาบาลราชวิถี 70 ปี สู่วิถีใหม่ ” ในรูปแบบ Hybrid Meeting ในการนี้ ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี รวมถึงแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการประเภทต่างๆ

สามารถส่งผลงานวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมและ Submit ผลงานผ่าน คลิก: http://www.rajavithi.go.th/rj/meeting64/

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility