ประกาศ การสำรองรายชื่อผู้ที่ยืนยันเข้าอบรม ในโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม ปี 2564 โรงพยาบาลราชวิถี

  • -

ประกาศ การสำรองรายชื่อผู้ที่ยืนยันเข้าอบรม ในโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม ปี 2564 โรงพยาบาลราชวิถี

**โดยรายชื่อดังกล่าว ในเอกสารที่แนบ สามารถยืนยันเข้าอบรม ในปี 2565 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก**

ประกาศรายชื่อ

Please follow and like us:

Accessibility