ศูนย์รับบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก)

Accessibility