พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลราชวิถี

  • -
website-1

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลราชวิถี” (16 เมษายน 2494 – 16 เมษายน 2564) ณ บริเวณลานพระพุทธเมตตา โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 22 เมษายน 2564

website-2

website-3

website-4

website-5

%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a-70-%e0%b8%9b%e0%b8%b5

6-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%aa

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility