ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์,นักวิชาการพัสดุ,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยการพยาบาล

Accessibility