โครงการอบรมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี

  • -
website

โครงการอบรมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ เพื่อให้การดำเนินการระบบการไกล่เกลี่ยกรมการแพทย์มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานพยาบาล และลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

1

5-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility