รพ.ราชวิถี จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider renewal course

  • -
s__81649708

รพ.ราชวิถี จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider renewal course

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย TRC จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider renewal course หลักสูตร 1 วัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินได้จริง อีกทั้งเป็นการต่ออายุการ์ดเพิ่มอีก 2 ปี โดยมี นายแพทย์วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ รองประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลราชวิถี ให้เกียรติเป็น Director ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันโรคทรวงอก สถาบันประสาทวิทยา และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และสถาบันโรคผิวหนัง เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2564

1

10-acls

Please follow and like us:

Accessibility