นพ.พจน์ อินทลาภาพร รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2563

  • -
website

นพ.พจน์ อินทลาภาพร รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2563

นายแพทย์พจน์ อินทลาภาพร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2563 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 เมษายน 2564

1

2

3

4

5

2-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%91%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3-%e0%b8%ad%e0%b8%88-%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c

Please follow and like us:

Accessibility