ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง ได้แก่นักรังสีการแพทย์,นักวิชาการพัสดุ,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยการพยาบาล

Accessibility