ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.ราชวิถี ออกหน่วยผ่าตัดโดยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจ ณ รพ.สกลนคร

  • -
s__81526789

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.ราชวิถี ออกหน่วยผ่าตัดโดยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจ ณ รพ.สกลนคร

นายแพทย์วิทวัส พิบูลย์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี นำทีมแพทย์ออกหน่วยผ่าตัดโดยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจ จำนวน 3 ราย เพื่อเพิ่มศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และคืนความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชนในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 25 -26 มีนาคม 2564  ณ ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลสกลนคร

s__81526790

11-%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3

Please follow and like us:

Accessibility