ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ นักรังสีการแพทย์ นักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยการพยาบาล

Accessibility