รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน วันที่ 26-30 เมษายน 2564 ทางลงทะเบียนออนไลน์

  • -

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน วันที่ 26-30 เมษายน 2564 ทางลงทะเบียนออนไลน์

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

จัดอบรมโครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

วันที่ 26-30 เมษายน 2564

ณ. ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

ลงทะเบียนออนไลน์

Please follow and like us:

Accessibility