ขอเชิญผู้ที่จะมารับบริการอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี “ทำแบบคัดกรอง COVID-19 ล่วงหน้า” ในวันที่เข้ารับบริการ ลดสัมผัส ลดระยะเวลารอคอย

Accessibility