รองผู้อำนวยการฯ รพ.ราชวิถี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กภ.ธัญญลักษณ์ ธนโรจนวณิช ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “สุริยะรังสิต”

  • -
img_8683

รองผู้อำนวยการฯ รพ.ราชวิถี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กภ.ธัญญลักษณ์ ธนโรจนวณิช ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “สุริยะรังสิต”

นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ กภ.ธัญญลักษณ์ ธนโรจนวณิช นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี ในโอกาสที่ได้รับประกาศนียบัตร และโล่เกียรติคุณรางวัล “สุริยะรังสิต” ในฐานะเป็นอาจารย์พิเศษทางคลินิกดีเด่น ประจำปี 2563 เป็นครูผู้สร้าง ผู้ทรงคุณค่า การศึกษาทางคลินิกกายภาพบำบัด จากคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ชั้น 2 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 3 มีนาคม 2564

img_8682

3-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b4

Please follow and like us:

Accessibility