ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือในการวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันจักษุแห่งชาติ ของสหรัฐอเมริกา (National Eye Institute) จักษุแพทย์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสมาคม ASEAN Ophthalmology Society (AOS) และจักษุแพทย์ไทย

  • -

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือในการวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันจักษุแห่งชาติ ของสหรัฐอเมริกา (National Eye Institute) จักษุแพทย์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสมาคม ASEAN Ophthalmology Society (AOS) และจักษุแพทย์ไทย

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับกรมการแพทย์  และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือในการวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันจักษุแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Eye Institute) จักษุแพทย์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสมาคม ASEAN Ophthalmology Society (AOS) และจักษุแพทย์ไทย “Priorities and Opportunities for International Engagement in Scientific and Public Health Research in Ophthalmology” ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม เริ่มเวลา 6:30 น. (เวลาประเทศไทย) หรือ 18:30 น. (เวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา)

เข้าดูรายละเอียด ตารางการประชุม และลงทะเบียนเข้าประชุมฟรีได้ที่ https://www.uatsymposiumonvisionhealth.com

s__14753833

Please follow and like us:

Accessibility