ห้องรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลราชวิถี แจ้งเปลี่ยนหมายเลขภายใน จาก 78033 เป็น “78066” เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Accessibility