ธ.ก.ส. มอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

  • -
s__24928287

ธ.ก.ส. มอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นางไพทร ลิมป์วรพรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รับมอบถุงผ้าจาก นางเยาวลักษณ์ กลิ่นสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ธ.ก.ส. และ นางสาวนพแสน พรหมอินทร์ ผู้บริหารทีม ฝ่ายตรวจสอบ ธ.ก.ส. เพื่อไว้ใส่ยาสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแทนการใช้ถุงพลาสติกลดปัญหาภาวะโลกร้อน ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

s__24928287

Please follow and like us:

Accessibility