ผู้อำนวยการส่วนกระทรวงสาธารณสุข 4 เข้าตรวจเยี่ยมติดตาม แผนการบริหารจัดการงบประมาณ รพ.ราชวิถี

  • -
2422564-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0

ผู้อำนวยการส่วนกระทรวงสาธารณสุข 4 เข้าตรวจเยี่ยมติดตาม แผนการบริหารจัดการงบประมาณ รพ.ราชวิถี

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ , นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และนางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ให้การต้อนรับ นายสุรเชษฐ์ ณ กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการส่วนกระทรวงสาธารณสุข 4 พร้อมคณะ ในการเข้าตรวจเยี่ยมติดตามแผนการบริหารจัดการงบประมาณโรงพยาบาลราชวิถี อาทิ การให้บริการอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี และอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564 พร้อมเยี่ยมชมห้องฉุกเฉิน และศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์โรงพยาบาลราชวิถี หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตัวแรกของกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

2422564-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0

2422564-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0

2422564-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0

6-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

Please follow and like us:

Accessibility