รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

  • -
website-1

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E.) ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล ได้แก่ หอผู้ป่วยชั้น 22A , 22B , 23A 23B และกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

website-2

website-3

website-5

website-6

1-%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1-race-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility