ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1 เฉพาะตำแหน่งที่เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)

Accessibility