รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

  • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน  สาขาวิสัญญีวิทยา   

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  จำนวน 3 ตำแหน่ง

    แพทย์ผู้สนใจให้ติดต่อโดยตรงที่ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ติดต่อ คุณเพียร เลิศเวียง โทรศัพท์          02-206 2900  ต่อ 30541 พร้อมให้ส่งใบสมัครแพทย์ประจำบ้านของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด มายัง  (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

Download

คุณ เพียร  เลิศเวียง  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  โรงพยาบาลราชวิถี
2  ถนนพญาไท  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400  
E – mail :   Peallears@hotmail.com   
กรุณาวงเล็บที่มุมซองด้วยว่า “สมัครแพทย์ประจำบ้าน”

Please follow and like us:

Accessibility