ครอบครัวตันสกุล มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนเพื่ออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี

  • -

ครอบครัวตันสกุล มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนเพื่ออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี

ครอบครัวตันสกุล มอบเงินบริจาคจากการบำเพ็ญกุศลของ นางย้ง ตันสกุล จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี สมทบกองทุนเพื่ออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 2 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 21 ธันวาคม 2563

386754

Please follow and like us:

Accessibility