ประกาศ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักรังสีการแพทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเทคนิค พนักงานบริการ(บริการด่านหน้า) ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานบัตรรายงานโรค พนักงานขับรถยนต์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานเปล

Accessibility