DMS League 2020 กรมการแพทย์

  • -
s__100261906

DMS League 2020 กรมการแพทย์

ผลการแข่งขัน DMS League 2020 กรมการแพทย์ ณ สนามกีฬาสวัสดิการกรมการแพทย์ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2563

กีฬาวอลเลย์บอล
– อันดับ 1 ทีมส่วนกลาง
– อันดับ 2 โรงพยาบาลราชวิถี
– อันดับ 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

กีฬาฟุตซอล
– อันดับ 1 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
– อันดับ 2 โรงพยาบาลราชวิถี
– อันดับ 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

s__3449007s__3449009s__3449010s__3449011s__100261898s__100261900s__100261901s__100261903s__100261904s__100261905

 

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility