โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 (16 สัปดาห์)

  • -

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 (16 สัปดาห์)

สมัครเข้าโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 (16 สัปดาห์)

โรงพยาบาลราชวิถี  ร่วมกับ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายละเอียดการรับสมัคร...คลิก

Please follow and like us:

Accessibility