รพ.ราชวิถี ร่วมมือกับบริษัท NHealth เปิดตัวโครงการ “การให้บริการเจาะเลือดที่บ้าน”

  • -
2020-12-1_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%91_45

รพ.ราชวิถี ร่วมมือกับบริษัท NHealth เปิดตัวโครงการ “การให้บริการเจาะเลือดที่บ้าน”

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การให้บริการเจาะเลือดที่บ้าน” โดยมี รศ. (พิเศษ) นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพลังงานและนวัตกรรมโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลราชวิถีและบริษัท NHealth ในการพัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่ของการให้บริการในโรงพยาบาล เพื่อช่วยลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยและเป็นหนึ่งในนโยบายของโรงพยาบาลที่พยายามลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ยังต้องป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่เดินทางลำบาก หรือต้องมีผู้ดูแล ในการเข้าถึงการให้บริการที่รวดเร็ว ทันสมัย และเข้าสู่ผลการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ , ดร.นุชระพี สุทธิกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล , ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมงาน ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 1 ธันวาคม 2563

2020-12-1_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%91_39132020-12-1_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%91_827-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99poster-a2-final_mail

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility