รพ.ราชวิถี รับสมัคร “จิตอาสา” ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการผู้ป่วยนอก โดยสะสมเวลาไว้ในธนาคารเวลาโรงพยาบาลราชวิถี

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility