รพ.ราชวิถี จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider course

  • -
s__76414985

รพ.ราชวิถี จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider course

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย TRC จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider course เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินได้จริง โดยมี นายแพทย์จิรพงศ์ ศุภเสาภาคย์ ให้เกียรติเป็น Course Director ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันโรคทรวงอก สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ สถาบันประสาทวิทยา และศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563

s__76414995112-acls

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility