รพ.ราชวิถี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13

  • -
img_8162

รพ.ราชวิถี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี รุ่นที่ 13 จำนวน 97 คน โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ และ ดร.นุชระพี สุทธิกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ขึ้น โดยได้รับอนุมัติหลักสูตรและรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล และผลิตบุคลากรทางการพยาบาลในลักษณะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยตามบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาล โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี จัดการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

img_8157123459-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility