นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข มอบเงินเพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลราชวิถี

  • -
s__5472275

นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข มอบเงินเพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี รับมอบเงินจาก ศ.นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 50,000 บาท จากการที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2562 นักการสาธารณสุขดีเด่น เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมกมล สินธวานนท์ ชั้น 2 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

s__5472275

Please follow and like us:

Accessibility