ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม ในโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2564

  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม ในโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าอบรม ในโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
(หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2564

รายละเอียด ดังนี้

เอกสารหมายเลข 1
คำแนะนำการยืนยัน การลงทะเบียนเข้าอบรม วิธีการการชำระค่าธรรมเนียม
เอกสารหมายเลข 2
หนังสือเรียนผู้อำนวยการเพื่ออนุมัติเข้าอบรม
เอกสารหมายเลข 3
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง
เอกสารหมายเลข 4
หนังสือยืนยันการศึกษาข้อมูล หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรมและแสดงเจตจำนงเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมฯ
เอกสารหมายเลข 5
รายชื่อหอพัก

Please follow and like us:

Accessibility