โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการวิจัยทางคลินิก ตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี

  • -
s__54706180

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการวิจัยทางคลินิก ตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี “Good Clinical Practice หรือ GCP” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล จากศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และ พ.อ.ผศ.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ จาก รพ.พระมงกุฎเกล้า เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 150 ท่าน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2563

32144-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4

Please follow and like us:

Accessibility