ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด รพ.ราชวิถี จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตสุขภาพที่ 8 ระยะที่ 3 แบบบูรณาการและยั่งยืน

  • -
s__75857949

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด รพ.ราชวิถี จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตสุขภาพที่ 8 ระยะที่ 3 แบบบูรณาการและยั่งยืน

นายแพทย์วิทวัส พิบูลย์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี นำทีมออกหน่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อนในโครงการ “พัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตสุขภาพที่ 8 ระยะที่ 3 แบบบูรณาการและยั่งยืน” จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลสกลนคร

ปัจจุบันโรงพยาบาลสกลนครมีศักยภาพในการให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ จำนวน   249 ราย นับตั้งแต่ปลายปี 2561 จนถึงปัจจุบัน

s__75857948s__758579543-coe-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94

Please follow and like us:

Accessibility